MÜRACAAT İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

1. İlgilisatıcı veya sağlayıcı firmanınmerkezine yada faturayı aldığınız firmaya PTT'den iadeli taahhütlü ihtarname yazınız.

2. Şikayetinizin ispatı için elinizde fatura yok ise , tamir servis formlarını vb.belgeleri isteyiniz.

3. Firmanın 20 işgünü yasal cevap verme süresi içinde olumsuz yanıt yada süre sonuna kadar cevap alınamaması durumunda ikamet adresinizin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına bir dilekçe ilemüracaat ediniz.

4. Dilekçenizde adresinizi, telefon numaranızı, şikayetinizin konusunu vetalebinizi yazınız.

5. Dilekçe ekinde, şikayetinize ilişkin ispat edici belgeleri mutlaka ekleyiniz.

6. Dilekçeniz ekinde ihtarnamenin bir sureti ile iadeli taahhüt kartını bulundurunuz.

7. Evraklarınızı plastik dosya içinde büro görevlimize teslim ediniz.