DUYURU/UYARI METNİ
 
        BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA AŞ. Doğal Gaz İşletme ve Piyasa İşlemleri Bölge Müdürlüğü’nün 11/04/2018 tarih ve 15325 sayılı yazısı uyarınca;
        Ülkemiz sanayisi ve elektrik santrallerinin ana girdilerinden olan ve çevresel açıdan temiz kullanımıyla konutlarda da büyük bir hızla yaygınlaşan doğal gazın; Ülkemizde ana iletim hatlarıyla tüm noktalara ulaştırılması, özellikle sanayi ve konut kullanımında kesintisiz iletiminin sağlanması görevi BOTAŞ tarafından yerine getirilmektedir.
        Boru hatlarımız güzergâhı boyunca, hatların takip ve kontrolü için 'Line Marker” olarak adlandırılan ve akış yönünde olacak şekilde, üzerinde boru hattı bilgilerini ve 152 acil durum telefon numarasını içeren alüminyum plakalı ve beyaz renkli metal direkler bulunmaktadır. Ayrıca, Boru Hattı üzerinde belirli mesafelerde hat vanaları, take-off vanaları, pig istasyonları, basınç düşürme-ölçüm istasyonları ve kompresör istasyonları gibi yer üstü tesislerimiz de bulunmaktadır.
        Stratejik önemi haiz Doğal Gaz İletim Boru Hattımızın (DGİBH) korunması, olumsuzluklara maruz kalmaması ve enerji ihtiyacımızın kesintiye uğramadan karşılanmasını teminen, Resmi Gazete'nin 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı nüshasında "BOTAŞ Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği" yayımlanmıştır.
        Bu kapsamda, DGİBH koridoru içerisinde planlanan projelerin ve çalışmaların (her türlü imar planı, yapılaşma ve alt yapı -yol geçişi, trafo, hafriyat alanı, enerji nakil hattı, su/kanalizasyon hattı, telekomünikasyon hattı, sondaj çalışması- vb.), mezkur yönetmeliğimizde belirtilen kriterlere riayet edilerek, Kuruluşumuzdan önceden görüş/izin alınması suretiyle ifa edilmesi önem arz etmektedir.
        Kuruluşumuzun görüş ve izni alınmadan yapılacak çalışmalar sonucunda, DGİBH da oluşacak tüm zarar ve ziyan (havaya atılacak gazın bedeli, tüm bakım-onarım giderleri, gaz akışı durmasından dolayı oluşabilecek giderler vb.) ile çevreye verilecek can/mal kaybının tüm sorumluluğu, izinsiz olarak çalışma yapan/yaptıran ilgili kamu kurum, kuruluş ve 3, şahıslara ait olacaktır.
        Bu tür olumsuz durumların oluşmaması adına, Kuruluşumuzca yapılacak resmi bildirimlere azami ölçüde uyulması, tüm kamu kurum, kuruluş ve 3. şahıslara gerekli uyarıların yapılması, mahalli güvenlik birimlerinin, genel emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında boru hatları üzerindeki kontrollerin sıklaştırması, muhtarlıklarımızın konu hakkında bilgilendirilmesi, her türlü ihlalin 152 İhbar hattımız üzerinden         Kuruluşumuza iletilmesi ve bu tür ihlallerin tespiti halinde de ilgili makamlarca gerekli işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi hususları halkımızın can ve güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.
        Kamuoyuna saygıyla duyurulur.