HAYMANA KAYMAKAMLIĞI ETİK KURULU

 

 

5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna dayanılarak 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranışları İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29. maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Haymana Kaymakamlığı İlçe Etik Kurulu Kaymakam Hüseyin GÖKTÜRK, Yazı İşleri Müdürü Ahmet Nazmi KARACA ve İlçe Nüfus Müdürü Fahri TANRIVERDİ'den oluşturulmuştur.