EK-3
HAYMANA BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
SIRA NO
KURUM KODU
STANDART DOSYA PLANI KODU
HİZMETİN ADI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI
HİZMETTEN YARARLANANLAR
HİZMETİ SUNMAKTLA  GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN / BİRİMLERİN ADI
HİZMET SUNUM SÜRECİNDE
MERKEZİ İDARE
TAŞRA BİRİMLERİ
MAHALLİ İDARE
DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VB.)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
İLK BAŞVURU MAKAMI
PARAF LİSTESİ
KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN İÇ YAŞIMALAR
KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR
MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
YILLIK İŞLEM SAYISI
HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI
4
14146800-73611
9000001008
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ
2521 SAYILI KANUNA GÖRE AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ
2521 Sayılı Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 10. Maddesi (B) Bendi
Vatandaşlar - Kamu Kurumları 
İçişleri Bakanlığı
 Ankara Valiliği - Haymana Kaymakamlığı - İlçe Emniyet Müdürlüğü - Silah ve Patlayıcı Maddeler Büro Amirliği
 
--
                                                                                                                                                                  1. Mülki amirlikten havaleli dilekçe
2. Adli sicil kaydı
3. Parmak izi ( İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce Alınır )
4. Vesikalık fotoğraf ( 4 Adet )
5. Nüfus cüzdanı 
6. Ruhsat harç bedeli dekontu
7. Sağlık raporu
8. Eski ruhsat ( Yenileme halinde )
9. Vergi Borcu Yoktur Belgesi (Vergi Dairesinden)                                                                                                                  
Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü
Büro Memuru - Büro Amir V. - İlçe Emniyet Müdürü
 
 
 
YEDİ ( 7 ) İŞ GÜNÜ
2017 Yılında 20 Adet Ruhsatname düzenlenmiştir.
Sunulmuyor
 
 
 
EK-2
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
HAYMANA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
01
Motorlu Araç Devir ve Nakil İşlemleri
 
01.05.2010 TARİHİNDEN ÖNCEKİ YAPILAN NOTER SATIŞLARINDA
 
1.Noter Satış senedi
2. Trafik sigortası
3. Eski tescil ve trafik belgesi  (Trafik belgesinde muayenesi bitenler yeni muayene yaptıracak)
4. 2 adet Araç Tescil İşlem Müracaat formu (Ek-1) 
5. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi   
( ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE )
6. Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
7. İmza sirküleri
8. Ticaret Sicil Gazetesi
 
01.05.2010 TARİHİNDEN SONRA YAPILAN İŞLEMLERDE
 
NOT: NOTERLERCE SATIŞ İŞLEMİ YAPILAN ARAÇLARIN, TESCİL BİRİMLERİNCE DÜZENLENEN TESCİL BELGELERİNİ TESLİM ALMALARI İÇİN, ARAÇ SAHİBİ VEYA VEKİLLERİNİN MÜRACAATLARI YETERLİ OLACAKTIR. GELMEYENLERİN ON BEŞ (15 ) GÜN SONRA ADRESLERİNE POSTALANACAKTIR.
 
BİR ( 1 ) İŞ GÜNÜ
 
 
 
02
Tescil Belgeleri Yenileme İşlemleri
1.Araç muayene istasyonu tespit raporu
2.Trafik sigorta poliçesi
3. Araç tescil belgesi ( Eski belgeler zayi ise dilekçe )
 
30 DAKİKA
03
YURDA GİRİŞ – ÇIKIŞ BELGELERİ VE PASAPORT PROTOKOLÜ İŞLEMLERİ
 
1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
2. Mevcut pasaportu
3. Dilekçe
4. Müracaat eden şahsın kendisi
 
30 DAKİKA
 
 
 
    04
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ
 
1. Mülki amirlikten havaleli dilekçe
2. Adli sicil kaydı
3. Parmak izi ( İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce Alınır )
4. Vesikalık fotoğraf ( 4 Adet )
5. Nüfus cüzdanı 
6. Ruhsat harç bedeli dekontu
7. Sağlık raporu
8. Eski ruhsat ( Yenileme halinde )
9. Vergi Borcu Yoktur Belgesi (Vergi Dairesinden)
 
YEDİ ( 7 )
İŞ GÜNÜ
 
 
 
           Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
:
Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
:
Haymana Kaymakamlığı
 
 
 
 
 
 
İsim
:
İlhan İNANOĞLU
İsim
:
Hüseyin GÖKTÜRK
Unvan
:
İlçe Emniyet Müdürü
Unvan
:
Haymana Kaymakamı
Adres
:
Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü
Adres
:
Haymana Kaymakamlığı
Telefon
:
0 312 6580601
Telefon
:
0 312 6581009
Faks
:
0 312 6581161
Faks
:
0 312 6581384
e-Posta
:
ilhan.inanoglu @egm.gov.tr
e-Posta
:
huseyin.gokturk@icisleri.gov.tr