EK-2
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
HAYMANA İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ  HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
 
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
01
Motorlu Araç Devir ve Nakil İşlemleri
 
01.05.2010 TARİHİNDEN ÖNCEKİ YAPILAN NOTER SATIŞLARINDA
 
1.Noter Satış senedi
2. Trafik sigortası
3. Eski tescil ve trafik belgesi  (Trafik belgesinde muayenesi bitenler yeni muayene yaptıracak)
4. 2 adet Araç Tescil İşlem Müracaat formu (Ek-1) 
5. Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi   
( ARAÇ ŞİRKET ADINA İSE )
6. Ticaret Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet Belgesi)
7. İmza sirküleri
8. Ticaret Sicil Gazetesi
 
01.05.2010 TARİHİNDEN SONRA YAPILAN İŞLEMLERDE
 
NOT: NOTERLERCE SATIŞ İŞLEMİ YAPILAN ARAÇLARIN, TESCİL BİRİMLERİNCE DÜZENLENEN TESCİL BELGELERİNİ TESLİM ALMALARI İÇİN, ARAÇ SAHİBİ VEYA VEKİLLERİNİN MÜRACAATLARI YETERLİ OLACAKTIR. GELMEYENLERİN ON BEŞ (15 ) GÜN SONRA ADRESLERİNE POSTALANACAKTIR.
 
BİR ( 1 ) İŞ GÜNÜ
 
 
 
02
Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri
 
1. Araç uygunluk belgesi
2. Fatura
3. ÖTV. ödeme belgesi
4. Trafik sigorta poliçesi
5. Faaliyet izin belgesi
6. Trafik müracaat formu (Ek-1)
7. Ticaret sicil kaydı belgesi (Tüzel kişiler için)
8. İmza sirküleri (Tüzel kişiler için)
9. Gümrük giriş beyannamesi (Araç gümrük şahadetnameli ise )
BİR ( 1 ) İŞ GÜNÜ
03
Trafik ve Tescil Belgeleri Yenileme İşlemleri
 
1.Araç muayene istasyonu tespit raporu
2.Trafik sigorta poliçesi
3. Araç tescil ve trafik belgesi ( Eski belgeler zayi ise dilekçe )
 
30 DAKİKA
04
Sürücü Belgesi İlk Müracaat İşlemleri
 
1. M.T.S. kursu müracaat formu  
2. Son iki yıl içerisinde alınmış sağlık raporu
3. Öğrenim belgesi aslı ve onaylı fotokopisi
4. Kan grubu belgesi veya imzalı beyanı
5. Nüfus cüzdanı aslı
6. Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf
7. Maliyeden harç makbuzu (Sürücü belgesi harç makbuzu, değerli kağıt bedeli, hizmet bedeli olmak üzere toplam 3 adet makbuz)
8. M.T.S. kursu eğitim sertifikası
 
BİR ( 1 ) İŞ GÜNÜ
05
Sürücü Belgesi Kayıp ve Yenileme İşlemleri
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. Biometrik fotoğraf ( 2 Adet )
3. Dilekçe
4. Kan grubu belgesi veya imzalı beyanı
5. Sağlık raporu
6. Harç Makbuzu ve Hizmet Bedeli Makbuzu.
 
BİR ( 1 ) İŞ GÜNÜ
 
 
    06
Yabancı Sürücü Belgelerinin Ülkemiz Sürücü Belgelerine Dönüştürülmesi (Tebdil)
 
1. Noterden sürücü belgesinin tercümesi
2. Noterden sürücü belgesinin tasdikli sureti
3. Sürücü belgesi dosyası(şoförler odasından temin edilir)
4. Sağlık raporu
5. Adli sicil kaydı
6. Kan grubu belgesi veya imzalı beyanı
7. Biometrik fotoğraf ( 2 Adet )
 
 
BİR ( 1 ) İŞ GÜNÜ
( İLGİLİ KONSOLOSLUK YAZIŞMASI NETİCESİNDE )
    07
UMUMA MAHSUS PASAPORT İŞLEMLERİ
 
1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
2. Vesikalık fotoğraf ( 2 adet 50x60 ebadında biyometrik )
3. Pasaport harcı dekontu
4. Pasaport defter ücreti dekontu
5. Öğrenciler için vergi dairesinden onaylı harçsız belgesi
6. 18 yaşından küçük ve mahçurlular için vasi kararı ve
     Muvafakatname
7. Parmak izi ( İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce Alınır )
8. Varsa daha önceden almış olduğu pasaportların aslı
9. Müracaat eden şahsın kendisi 
 
ÜÇ ( 3 ) İŞ GÜNÜ
(TANZİM EDİLEN PASAPORTLAR 3 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE POSTA YOLU İLE ŞAHSA TESLİM EDİLİR)
    08
YURDA GİRİŞ – ÇIKIŞ BELGELERİ VE PASAPORT PROTOKOLÜ İŞLEMLERİ
 
1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
2. Mevcut pasaportu
3. Dilekçe
4. Müracaat eden şahsın kendisi
 
30 DAKİKA
 
 
 
 
    09
YİVSİZ AV TÜFEĞİ RUHSATNAMESİ İŞLEMLERİ
 
1. Mülki amirlikten havaleli dilekçe
2. Adli sicil kaydı
3. Parmak izi ( İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce Alınır )
4. Vesikalık fotoğraf ( 4 Adet )
5. Nüfus cüzdanı 
6. Ruhsat harç bedeli dekontu
7. Sağlık raporu
8. Eski ruhsat ( Yenileme halinde )
9. Vergi Borcu Yoktur Belgesi (Vergi Dairesinden)
 
YEDİ ( 7 )
İŞ GÜNÜ
 
 
 
           Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri
:
Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
:
Haymana Kaymakamlığı
 
 
 
 
 
 
İsim
:
Serkan TECİRLİOĞLU
İsim
:
Turan ERDOĞAN
Unvan
:
İlçe Emniyet Müdürü
Unvan
:
Haymana Kaymakamı
Adres
:
Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü
Adres
:
Haymana Kaymakamlığı
Telefon
:
0 312 6580601
Telefon
:
0 312 6581009
Faks
:
0 312 6581161
Faks
:
0 312 6581384
e-Posta
:
serkan.tecirlioglu @egm.gov.tr
e-Posta
:
turan.erdogan@icisleri.gov.tr