Vergi Dairesi Müdür V. : Vedat EKİNCİ
Telefon : (0312) 658 12 92
Faks : (0312) 658 13 64