PTT MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Yurtiçi Havale Hizmeti Kabul

1-Yurtiçi Havale/Posta Çeki Talimatı
2-Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtilen ücret

1 Dakika

2

Yurtiçi Havale Hizmeti Ödeme

1- Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport)
2- Vekile ödenecek ise Vekaletname

1 Dakika

3

Posta Çeki Hizmeti Yatırma

1- Yurtiçi Havale/Posta Çeki Talimatı,
2- Kendi hesabına yatırılıyor ise Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport)
3-Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtilen ücret

1 Dakika

4

Posta Çeki Hizmeti Aktarma

1- Yurtiçi Havale/Posta Çeki Talimatı,
2- Kendi hesabından aktarılıyor ise Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport)
3-Posta ve Telgraf Ücret Tarifesinde belirtilen ücret

1 Dakika

5

Posta Çeki Hizmeti Ödeme

1- Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi veya Pasaport)
2- Tasarrufa yetkili kişiye ödenecek ise Vekaletneme veya hesap sahibinin PTT işyerine müracaat ederek verdiği dilekçe,

1 Dakika

6

Yurtdışı Havale Kabul (Manuel)

1- Uluslararası havale kabul formu
2- Kimlik (nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi )
3- Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi'nde belirtilen ücret

1 Dakika

Yurtdışı Havale Kabul (Eurogiro)

1- Uluslararası havale kabul formu
2- Kimlik (nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi )
3- Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi'nde belirtilen ücret

12

Yurtdışı Havale Kabul (Western Union)

1- Western Union havale kabul formu
2- Kimlik (nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi )
3- Western Union Firmasının ülkemizde bulunan acenteleri için belirlediği tarifede yer alan ücret

2 Dakika

7

Yurtdışı Havale Ödeme
(Manuel)

Kimlik (nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi )

1 Dakika

Yurtdışı Havale Ödeme
(Eurogiro)

Kimlik (nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi )

1 Dakika

Yurtdışı Havale Ödeme
(Western Union)

Kimlik (nüfus cüzdanı veya pasaport veya sürücü belgesi )

2 Dakika

8

Bankacılık Hizmetlerine
aracılık edilmesi

-Kredi Kartı Numarası/
Hesap numarası/Bireysel kredi numarası/T.C. Kimlik numarası/Kimlik tespitinde geçerli kimlik belgesinden herhangi biri
-Protokollere dayanılarak yapılan tebliğler

1 Dakika

9

Türk Telekom Fatura Tahsilatı

Telefon numarası

30 Saniye

10

Turkcell Fatura Tahsilatı

Turkcell hizmet/abone numarası

30 Saniye

11

Vodafone Fatura Tahsilatı

Vodafone hizmet/abone numarası

30 Saniye

12

Avea Fatura Tahsilatı

Avea hizmet/abone numarası

30 Saniye

13

Özel Telekom Şirketleri Fatura Tahsilatı

Abone numarası/hizmet numarası/müşteri numrasından herhangi biri

30 Saniye

14

ADSL Fatura Tahsilatı

Hizmet numarası

30 Saniye

15

İş-Kur, İlksan, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü Şartlı Nakit Transferi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ödemeleri ile Bağ-Kur prim tahsilatı

1- T.C. Kimlik numarası
2- Kimlik tespitinde geçerli herhangi bir kimlik belgesi
3- Bu kapsamda maaş veya yardım alacak kişinin bir başka kişiyi vekil tayin etmesi durumunda kontrol edilmek üzere vekeletin aslı
4- Bu kapsamda maaş veya yardım alacak kişiye veya hak sahibibninyakınınına mahkeme tarafından vasi tayin edilmesi durumunda kontrol edilmek üzere mahkeme kararının aslı
5- Bağ-Kur prim tahsilatı için Bağ-Kur numarası

1 Dakika

16

Sosyal Sigortalar Kurumu emekli maaş ödemeleri, İş Göremezlik ve emzirme yardımı ödemeleri, Cenaze ve yol gideri ödemesi

1- T.C. Kimlik numarası
2- Kimlik tespitinde geçerli herhangi bir kimlik belgesi
3- Bu kapsamda yardım alacak kişinin bir başka kişiyi vekil tayin etmesi durumunda kontrol edilmek üzere vekeletin aslı
4- Bu kapsamda yardım alacak kişiye veya hak sahibibninyakınınına mahkeme tarafından vasi tayin edilmesi durumunda kontrol edilmek üzere mahkeme kararının aslı

1 Dakika

17

Bağ-Kur emekli maaş ödeme işlemleri

1- T.C. Kimlik numarası/ Bağ-Kur numarası
2- Kimlik Tespitinde geçerli herhangi bir Kimlik belgesi
3- Bu kapsamda maaş alacak kişinin bir başka kişiyi vekil tayin etmesi durumunda kontrol edilmek üzere vekeletin aslı
4- Bu kapsamda maaş alacak kişiye mahkeme tarafından vasi tayin edilmesi durumunda kontrol edilmek üzere mahkeme kararının aslı

1 Dakika

18

Emekli Sandığı emeklilerine maaş ödeme işlemleri ve 2022 sayılı Kanuna göre aylık ödeme işlemleri

1- T.C. Kimlik numarası/ Emekli Sicil numarası
2- Kimlik Tespitinde geçerli herhangi bir Kimlik belgesi
3- Emekli sandığından emekli maaşı veya 2022 sayılı Kanuna göre aylık alacak kişinin bir başka kişiyi vekil tayin etmesi durumunda kontrol edilmek üzere vekeletin aslı
4- Emekli Sandığından emekli maaşı veya 2022 sayılı Kanuna göre aylık alacak kişiye mahkeme tarafından vasi tayin edilmesi durumunda kontrol edilmek üzere mahkeme kararının aslı

1 Dakika

19

Elektrik Faturası tahsilatı

İşletme kodu ve abone numarası/ tesisat numarası,

30 Saniye

20

Su Faturası Tahsilatı

Abone numarası

30 Saniye

21

Doğalgaz Faturası Tahsilatı

Abone numarası

-

22

Sigorta Acentelik işlemleri

Sigorta no/Müşteri no/
T.C. Kimlik no / Araç ruhsat no'sundan herhangi biri

2 Dakika

23

Trafik Para cezası ve Kaçak Geçiş Ücretlerinin tahsilatı

Plaka no./Ad soyad/Adres /Cezaya ait tebliğ tarihi, /Ceza tarihi/Tebliğ mercii, /Ceza Tutanağı

1 Dakika

24

Efektif Alım İşlemi

Ad ve Soyad/Pasaport No
( Rakamsal değeri 1000 ve üzerindeki döviz cinsleri için bu bilgi ve belgeler zorunludur.)

1 Dakika

25

Telefon Arama Kartı Satışı

Herhangi bir belge istenilmemektedir.

10 Saniye

26

Sanal Kontör Yükleme

Herhangi bir belge istenilmemektedir.

20 Saniye

27

ADSL & KABLO TV Abonelik İşlemleri

Gerçek kişilerden kimlik (nüfus cüzdanı,pasaportvb),T.C. Kimlik no,vergi kimlik no,
Tüzel kişilerden Ticaret sicil belgesi, yetki belgesi,yetkili kişinin nüfus cüzdanı,T.C. Kimlik ve vergi nosu,
başvuru formu.

3 Dakika

28

Ürün Satışı

Herhangi bir belge istenilmemektedir.

1 Dakika

29

Doğalgaz Satışı

Herhangi bir belge istenilmemektedir.

-

30

Bilet Satışı

Herhangi bir belge istenilmemektedir.

2 Dakika

31

"e-Devlet Kapısı" Şifresi

T.C.Kimlik no.su bulunan geçerli bir kimlik. (Nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı veya pasaport)

2 Dakika

32

NES Başvuru İşlemleri

1) Sertifika Başvuru Formu,
2) Kimlik Belgesi,
3) Taahhütname.

2 Dakika

33

Şans Oyunları

Herhangi bir belge istenilmemektedir.

10 Saniye

34

Kişisel Pul

1- Kişisel Pul Sözleşmesi
2- Kişisel Pul Başvuru Formu,
3- Pul Objesi,
4- Gerçek Kişilerde nüfus cüzdanı örneği,
5- Pul objesinde yer alan 3. şahısların muvaffakatnamesi,
6- Kurumsal müşterilerde buna ilaveten yetki belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi
7- Ücret yatırıldığına dair dekont

3 Dakika

35

Doğrudan Kişisel Pul

1- Doğrudan Kişisel Pul Sözleşmesinin imzalanması,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-Ücret yatırılması
4- Fotoğraf çekimi
5- Basım ve teslim

3 Dakika

36

Kayıtsız Mektup Postası Gönderilerinin Kabulü
1-Kayıtsız mektup Kabulü
2-Posta Kartı ve Tebrik Kabulü
3-Kayıtsız Küçük paket ve Kaba maddeler Kabulü

Her hangi bir belge istenilmemektedir
Toplu kabullerde PP.Ücreti ödeme mak.kullanıcısı olma durumuna göre Bildirim Listesi istenilmektedir.

Gönderinin türü, varış yeri, ağırlığı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.

40 Saniye

Kayıtsız Mektup Postası Gönderilerinin Sevki

10 Dakika

Kayıtsız Mektup Postası Gönderilerinin Dağıtım ve Teslimi

1 Gün

37

Kayıtlı Mektup Postası Gönderilerinin Kabulü
1-Kayıtlı Mektup Kabulü
2-Kayıtlı Küçük Paket ve Kaba Maddeler Kabulü

Kayıtlı gönderilerde Posta Alındısı, Alma Haber Kartı, tevdi listesi,
Toplu kabullerde PP.Ücreti ödeme mak.kullanıcısı olma durumuna göre Bildirim Listesi istenilmektedir.

Gönderinin türü, varış yeri, ağırlığı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.

2 Dakika

Kayıtlı Mektup Postası Gönderilerinin Sevki

10 Dakika

Kayıtlı Mektup Postası Gönderilerinin Dağıtım ve Teslimi

1 Gün

38


Tebligat Kabulü

7201 sayılı Tebligat Tüzüğünün 75-77 maddelerinde belirtilen tüzüğe ekli örneklerle birlikte çıkaran merciler tarafından düzenlenecek tebliğ evrakı ve tevdi listesiGönderinin türü, ağırlığı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.

1 Dakika

Tebligat Sevki

10 Dakika

Tebligat Dağıtım ve Teslimi

1 Gün

39

APG Kabulü

APS Adres Etiketi
Toplu kabullerde Toplu Gönderi Tevdi Listesi

Gönderinin türü, varış yeri, ağırlığı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.

2 Dakika

APG Sevki

10 Dakika

APG Dağıtım ve Teslimi

1 Gün

40

KKTS Gönderisi Kabulü

Gönderici ve alıcı ad ve adresi
KKTS Kabul Formu

Gönderinin türü, varış yeri, ağırlığı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.

10 Dakika

1- İl içerisinde KKTS gönderisi Kabulü
2- İl içerisinde Tebligat Kabulü

(KKTS tebligat kabulü var)

10 Dakika

İl içerisinde KKTS Gönderisi Dağıtım ve Teslimi

30 Dakika

İl İçerisinde Mazbata İadesi

10 Dakika

3-İller Arası KKTS Gönderisi Kabulü
4-İller Arası Tebligat Kabulü

10 Dakika

İller Arası KKTS Gönderisi Sevki

10 Dakika

İller Arası KKTS Gönderisi Dağıtım ve Teslimi

10 Dakika

İller arası Mazbata İadesi

10 Dakika

41

Kargonun Kabulü

Kargo Yollama kağıdı
Kargo alındısı
Yurt içi kargo kabul ücreti;
Gönderinin türü, varış yeri, ağırlığı/desi ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.
Yurtdışı varışlı kolinin ücreti;
Yollama şekline (uçak, yüzey), varış ülkesine, ağırlığına ve ek hizmete (alma haberi,özel ulak, değer konulmuş,ödeme şartlı) göre Yurtdışı Yüzey, Uçak Koli Ücret Tarifesine göre ücretlendirilir.

10 Dakika

Kargonun Sevki

10 Dakika

Kargonun Dağıtım ve Teslimi

1 Gün

42

Telgraf Kabulü

Kabul işleminde Telgraf Hizmetleri Yönetmeliğinin 7/4 maddesi gereğince kimlik tespiti yapılmak suretiyle kabul edilecek telgraflarda kimlik ispatı, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Sürücü belgesi, pasaport, Avukat kimlik belgesi veya bunların yerine geçen usulune uygun bir resmi belge,
Telgraf metni
Gönderinin türü, varış yeri, kelime sayısı ve ek hizmetine göre Posta ve Telgraf Ücret Tarifesi kapsamında ücret alınır.

2 Dakika

1-Normal Telgraf Kabulü
Normal Telgraf Dağıtım ve Teslimi

2 Dakika

2- Acele Telgraf Kabulü Acele telgraf Dağıtım ve Teslimi

2 Dakika

43

Tele-Post (Faks) Kabulü

1 Dakika

Tele-Post (Faks) Keşidesi

1 Dakika

Tele-Post (Faks) Dağıtım ve Teslimi

1 Saat

44

Kontörlü Gişe Telefon Hizmeti

Herhangi bir belge istenilmemektedir.

20 Saniye

45

Yasak Maddeler

Herhangi bir belge istenilmemektedir.

1 Dakika

46

UPU Kararlarının Yayımlanması

Herhangi bir belge istenilmemektedir.

1 Dakika

47

PTT Çağrı Merkezi

Herhangi bir belge istenilmemektedir.

1 Dakika

48

Pul ve Filatelik ürün satışı

Aboneliklerde Abone formu

2 Dakika

49

Filateli hizmetleri

Abone Formu

2 Dakika

50

Müşteri Temsilciliği

Herhangi bir belge istenilmemektedir.

1 Dakika

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.