Ek - 2
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANKARA İLİ HAYMANA İLÇE MAL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
 
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Hizmetin Tamamlanma Süresi( En Geç)
1
Bütçe GiderleriÖdeme İşlemleri
 
1-) Aylık ,ilave tediye,Ücret ,İlaç giderleri,Tedavi giderleri,Ek ders Ücretleri ,Fazla Mesai ücretleri Tüketim giderleri,Hizmet alımları giderleri ve yapı tesis onarım gideri. İçin Merkezi yönetim harcama belgeleri yönetmeliğinde ödemenin çeşidine göre belirtilen belgeler eklenecektir.
Tahakkuk birimlerince düzenlenen ödeme belgelerinin saymanlığa verildiği tarihten itibaren ödeme emri olması halinde 1 gün vergi borcu sorgulanmasına tabii ödemeler için 2 gün
2
Bütçe gelirleri tahsilat işlemleri
Saymanlık veznesine yatırılması gereken para cezaları , değerli kağıt satış istemleri ve değerli kağıt satış bedelleri,Ecrimisil tahsilatları v.b. gelir tahsilatları için dairesince düzenlenmiş yazı karar veya muhasebe işlem fişi
1 saat
3
Değerli Kağıt Talepleri ve satış işlemleri ile bunlara ilişkin tahsilat
Bu konuda dairesince talebi içeren yazı veya talepname
Yetkili mercilerce düzenlenmiş imzalı talepname
 
1 saat
4
Alındı Belgeleri Talepleri
İlgili Dairenin talep yazısı
 
1 saat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Hizmetin Tamamlanma Süresi( En Geç)
5
 
 
 
2022 sayılı yasaya göre aylık bağlama İşlemleri
1-)65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler için:
a-) İmzalı Başvuru formu
b-) Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği
c-) İkametgâh il muhaeri
d-) Aylık talebi vasi tarafından yapılıyorsa mahkemeden alınmış karar
e-) 4 adet fotoğraf
f-) Mal varlığı araştırma formu
2-) Sakatlık aylığı
a-) Başvuru formu
b-) Vukuatlı nüfus kayıt örneği
c-)İkametgâh il muhaeri
d-) 4 adet fotoğraf
e-) Tam teşekküllü hastaneden alacağı hastane kurul formu
f-) Mal varlığı araştırma formu
g-) Aylık talebi vasi tarafından yapılıyorsa mahkemeden alınmış karar
65 yaş için Belgelerin tamamlanmasından itibaren 1 hafta
 
Sakatlık aylığı işlemlerine ilişkin belgeler ve saymanlığa geliş itibaren1 hafta
6
Resmi Kurumların tahsis talep işlemleri
İlgili kurumun talebine ilişkin yazı .
Bakanlığın uygun görüş yazısından itibaren1 hafta
7
Kiralama işlemleri
Taşınmaz malı kiralamak isteyen kişi ve kurumların resmi talep yazısı veya müracaat dilekçesi
Bakanlığın uygun görüş yazısından itibaren1 hafta
8
Satış İşlemleri
Resmi kurum veya kişilerin satın almak istediklerine ilişkin yazı veya talep dilekçesi
Bakanlığın uygun görüş yazısından itibaren1 hafta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgenin dışında delge istenmesi ,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz
 
 
 
İLK VE İKİNCİ DERECE MÜRACAAT YERLERİ
İlk Müracaat Yeri: Haymana Malmüdürlüğü
Adresi: Hükümet Konağı kat 2 no:21
Telefon: 0 312 658 13 32 Faks: 0312 658 13 32
Yusuf  KARAMAN - Malmüdürü
İkinci Müracaat Yeri: Haymana Kaymakamlığı
Turan ERDOĞAN - Kaymakam
Adres: Kaymakamlık Makam odası
Telefon: 0312 658 1009 Faks:0312 658 13 84