HAYMANA

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ (en geç)

1

GIDA YARDIMI

Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa -Evli ise aile bireylerinin de kimlik fotokopisi)

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

20 GÜN (Gıda yardımının devamı için yapılan başvurularda)

2

YAKACAK YARDIMLARI

Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa -Evli ise aile bireylerinin de kimlik fotokopisi

Vakfımıza yakacak sevkiyatı yapıldıktan sonra, başvurular yan taraftaki sütunda belirtilen sürelerde karara bağlanır

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

20 GÜN (Yakacak yardımının devamı için yapılan başvurularda)

3

BARINMA YARDIMLARI

1-Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa -Evli ise aile bireylerinin de kimlik fotokopisi

2-Varsa hasar tespit Raporu/Kira Kontratı

3- Bakım/Yeni ev yapımı taleplerinde evin tapusu

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

20 GÜN (Kira yardımının devamı için yapılan başvurularda)

4

SOSYAL DESTEK YARDIMLARI (Bir Defaya Mahsus Para/ Periyodik Nakit

Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa )

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

20 GÜN (Sosyal destek yardımının devamı için yapılan başvurularda)

5

EĞİTİM YARDIMLARI

Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa -Evli ise aile bireylerinin de kimlik fotokopisi

30 GÜN (İlk defa Başvuruluyorsa)

20 GÜN (Eğitim yardımının devamı için yapılan başvurularda)

6

ŞARTLI EĞİTİM YARDIMI (ŞEY)

Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa -Evli ise aile bireylerinin de kimlik fotokopisi

20 GÜN

7

ŞARTLI SAĞLIK YARDIMI (ŞSY)

Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa -Evli ise aile bireylerinin de kimlik fotokopisi

20 GÜN

8

ÖZÜRLÜ İHTİYAÇ YARDIMLARI

Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa -Evli ise aile bireylerinin de kimlik fotokopisi

Sağlık Kurulu Raporu

20 GÜN

9

AFET DESTEKLERİ(Deprem,Yangın,Sel vb.)

Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa -Evli ise aile bireylerinin de kimlik fotokopisi

Hasar tespit raporu/Yangın raporu vb.

20 GÜN

10

TERÖR ZARAR YARDIMI

Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

Terör zararıtespit tutanağı

20 GÜN

11

PROJE DESTEKLERİ (GELİR GETİRİCİ PROJELER)

1.Fayda sahibi başvuru formu

2.Proje hazırlama formatı

3.Proje başvuru formu

4.Başvuru yapan kişinin kimlik fotokopisi

5.Proje yapacak kişinin iş tecrübesini kanıtlayıcı belge (ustalık, kalfalık, diploma, sertifika, referans mektubu vs.)

Not:Proje Destek başvurularının uygunluğu Mütevelli Heyeti tarafından en geç 30 gün içinde karar bağlanır. Uygun olduğu görülen projeler değerlendirilmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğüne gönderilir..

20 GÜN

12

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU GEREĞİNCE (GELİR TESPİTİ)

Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa -Evli ise aile bireylerinin de kimlik fotokopisi

15 GÜN

13

EŞİ VEFAT ETMİŞ BAYANLARA YÖNELİK NAKDİ YARDIM

Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi

30 GÜN

14

2022 Sayılı Kanuna Göre Yaşlılık, Özürlü, Bakıma Muhtaç, Özürlü Yakını Aylığı Başvurusu

1-Nüfus Cüzdanı Önlü Arkalı Fotokopisi (ilk defa başvuru yapılıyorsa -Evli ise aile bireylerinin de kimlik fotokopisi

2- Aylık talebinin vasi tarafından yapılması halinde vasilik kararı

3- Özürlüler için özürlü adına alınacak sağlık kurulu raporu

30 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat Yeri
İsim : Sibel DİLMEN İsim : Turan ERDOĞAN
Ünvan : Vakıf Müdürü Ünvan : Haymana Kaymakamı
Adres : Haymana SYDV Adres : Haymana Kaymakamlığı
Telefon : (0312) 658 06 70 Telefon : (0312) 658 10 09
Faks : (0312) 658 20 25 Faks : (0312) 658 13 84
e-Posta :ankara.haymana@sydgm.gov.tr e-Posta :haymana@icisleri.gov.tr