HAYMANA TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BİLGİ VE BELGELER İLK MÜRAACAT YERİ HİZMETİN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Mazot Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Başvurularının Alınması 1) ÇKS Kaydı İlçe Müdürlüğü 10 Dk
2)Müracaat Dilekçesi
3)Toprak Analiz Formu veya Analiz Raporu
( 3 Belge )
2 Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi Verilmesi 1)Müracaat Formu İlçeMüdürlüğü 30 Dk
2)Çiftçi Belgesi
3)Onaylı Tapu Fotokopisi veya Onaylı Tapu Kayıt Örneği veya Zilyetlik Belgesi veya Kira Kontratı (100 Dekardan fazla Araziler için Noter Onaylı olması gerekli)
4)Vesayet Altındaki Kişiler için Mahkeme Kararı
5)Hissedarlara ait Muvafakatname-1
6) Birinci derece akrabalara ait Muvafakatname-2
( 6 Belge )
3 Büyükbaş Hayvanlarin Kayit Altina Alinmasiı 1-Doğum Bildirim Formu İlçe Müdürlüğü 1 Saat
2- Alim- Satim Dilekçe
3- İşletmede Zorunlu Kesim/ Ölüm Bildirim Formu
( 3 Belge )
4 Küçükbaş Hayvanlarin Kayit Altina Alinmasi 1-Doğum Bildirim Formu İlçe Müdürlüğü 1 Saat
2- Alim- Satim Dilekçe
3-İşletmede Zorunlu Ve Ya Zati İhtiyaç İçinKesim/Ölüm Bildirim Formu
(3 Belge )
5 Çiğ Süt Üretiminin Desteklemesi Verilmesi 1- Müracaat Formu İlçe Müdürlüğü 1 Saat
2- Müstahsil MakbuzuVeya Fatura
3- Hayvan Sayısı
( 4 Belge )
6 Hastalık ve Zararlı Teşhisi İçin Üretici Başvurularının Alınması 1- Müracaat Dilekçesi(Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin) İlçe Müdürlüğü 1 Gün
( 1 Belge )
7 Buzaği Desteklemesi Başvurularının Alınması 1- Müracaat Formu İlçe Müdürlüğü 1 Saat
(1 Belge )
8 Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Kullanım Destekleme Başvurularının Alınması 1) Müracaat Formu İlçeMüdürlüğü 30 Dk
2) Talep Formu (Ek-2)
3) Tohumluk Faturası.
4) Tohumluk Sertifikası Fotokopisi,
5) Güncelleştirilmiş Çks Belgesi.
( 5 Belge )
9 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilerin Hasar Tespit Çalışmalarının Yapılması. 1)Müracaat Formu İlçe Müdürlüğü 2 Gün
( 1 Belge )
             
10 Anaç Koyun Keçi Destekleme Başvurularının Alınması 1- Müracaat Formu İlçe Müdürlüğü 1 Saat
2- Üye Listesi
3- Kulak Numarasi Litesi
( 3 Belge )
11 Makina Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Başvurularının Alınması 1)Müracaat Formu İlçe Müdürlüğü 30 Dk
2)Makine Ekipman Bilgi Formu
3)ÇKS Belgesi
4)Proforma Fatura
5)Nüfus Cüzdanı ve Traktör Ruhsatının Fotokopisi
( 5 Belge )
12 İşletme Onay-Kayıt Belgesi Verilmesi 1- Müracaat Formu İlçe Müdürlüğü 1 Saat
2- Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı
3- İmza Sirküleri
4- Kapasite Raporu
5- Ticaret Sicil Gazetesi
6- Oda Kayıt Belgesi
( 6 Belge )
13 ALO 174 Şikayetlerinin Değerlendirilmesi Başvurular Alo Gıda Hattı Çağrı Merkezine yapılır.(Başvuruda şikayet edenin kimlik bilgileri, şikayet ettiği yerin adı açık adresi, şikayet konusu ve ürünle ilgili bilgiler alınır.) İlçe Müdürlüğü 3 Gün
14 Tarımsal Gelir Raporu 1)Müracaat Dilekçesi İlçe Müdürlüğü 10 Dk
2)Tapu Kaydı
    ( 2 Belge )      
15 Yem Bitkileri Desteklemesi 1)ÇKS Belgesi İlçe Müdürlüğü 10 Dk
2)Başvuru Formu
    ( 2 Belge )      
16 Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteklemesi 1)Müstahsil Makbuzu İlçe Müdürlüğü 10 Dk
2)Başvuru Formu
3)Tescil Belgesi
    ( 3 Belge )      
17 Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteklemesi 1)Müstahsil Makbuzu İlçe Müdürlüğü 10 Dk
2)Başvuru Formu
3)Tescil Belgesi
    ( 3 Belge )      
18 Tarla Kontrolü 1)Müracaat Formu İlçe Müdürlüğü 1 Gün
( 1 Belge )